Årsmötet 2022

Årsmötet har nu genomförts den 6 april. Det inleddes av två ungdomar från Bollnäs kulturskola med sång och gitarrspel. Christina Wall valdes till ordförande och Anders Bergsten som sekreterare.De lotsade oss genom agendan på ett skickligt sätt. Maud Kvarnäng omvaldes som ordförande. Maud presenterade de kommande medlemsträffarna, som brukar vara trevliga och välbesökta, de finns presenterade i Gula Folder.