Hur använder jag mobilen

Lär dig funktionerna på din mobil

Cirkeln som startar den 7 oktober är fulltecknad, men fler cirklar startas vid behov. Ledare är Marjatta och Rinus Onkenhout. Kontakta dem om du vill anmäla dig till en cirkel, tel 070-527 16 66