Månadsträffar/Studiebesök

Nu ser vi fram mot ljusare tider!

Nu vågar vi träffas som vanligt igen och vi planerar för månadsträffar den 5 oktober, den 2 november och den 7 december kl 14 i Scoutstugan vid Fornhemmet. Program meddelas efterhand som det blir klart.

Välkommen till månadsträffen den 2 november  kl 14 i Scoutstugan. Mer information kommer

Vi inbjuder också till ett studiebesök på Bruks den 20 oktober kl 13. Anmälan till Lars-Göran Larsson, 070-53 78 651 senast den 18 oktober.

Varmt välkommen hälsar styrelsen i samarbete med Vuxenskolan - och ta gärna med en vän!