Distriktets utbildningar och konferenser

Utbildnings- och konferensplan för SPF Hälsingland hösten 2021

Styrelseutbildning 21 september

Ordförandeträff 28 oktober

Novemberkonferens 11 november