Aktuellt hösten

Här presenterar SPF Seniorerna Arbrå sitt aktuella utbud av aktiviteter under hösten 2021

Månadsträffar första tisdagen i månaden kl 14.00 under oktober, november och december

Boule, tisdagar och torsdagar 10.00 -12.00

Sy- och handarbetsgrupp fredagar 10.30 - 12. 30

Läsecirkel tisdagar jämna veckor, tid meddelas senare

Lär dig hantera din mobiltelefon - studiecirkel startar om intresse finns - kontakta Marjatta eller Rinus Onkenhout tel

070-527 16 66; 073-818 96 55

Information om startdatum, plats o s v  kommer så fort det är klart. Se resp rubrik t v