Aktuellt medlemsantal

Den 1 januari 2023 var vi 1017 medlemmar