Väntjänsten

Väntjänsten i Edsbyn

Väntjänsten är till för alla i bygden och är kostnadsfri.
Den är till för att bryta isolering och ensamhet som uppstått.
Även Du som vill hjälpa till är välkommen att ta kontakt.
Väntjänsten i Edsbyn är ett samarbete mellan
Församlingarna i Edsbyn
Ovanåkers kommun
Pensionärsorganisationerna
Handikappföreningen
Röda Korset
Bilda Gävle-Dala
Vill Du ha besök, promenadsällskap, telefonkontakteller ledsagning till sjukhus
eller olika aktiviteter kan Du ringa till Väntjänsten i Edsbyn.
Christina Strandell, samordnare.
Träffas säkrast tisdagar kl. 10.00-12.00
Telefon 0271-208 68

Café Ljuspunkten
Smyrnas festvåning
Tisdagar kl. 14.00-15.30
Program och servering kostar 20 kronor