Årsmötet 2016

  • Kören under ledning av Anita Davidsson
  • Stig, Sture och Arthur
  • Fullsatt i lokalen
  • 18 medlemmar har lämnat oss
  • Förening bjöd på lunch och kaffe
  • Kören under ledning av Anita Davidsson
  • Stig, Sture och Arthur
  • Fullsatt i lokalen
  • 18 medlemmar har lämnat oss
  • Förening bjöd på lunch och kaffe