Aktuellt

SPF Seniorerna Alfta
Välkomna till
Månadsträff 23 augusti 2022 kl. 13,00
I Sunnangårdens samlingssal
Information, lotteri, kaffe och macka.
Roland Apelgren kommer och pratar försäkringar. Underhåller gör Nils Erik Norell spelar och sjunger. Välkommen