Månadsträff

SPF Seniorerna Alfta
Månadsträff i Sunnangårdens samlingssal.
Tisdagen 24 januari 2023 kl. 13,00
Ljuständning för de avlidna under 2022.
Kören sjunger för oss. Information, kaffe och macka 40: -, lotteri. Välkomna!
I samarbete med vuxenskolan.