Policy för marknadsföring och rekrytering

  • 09 november 2020

Varje stund i livet gör oss lite klokare!

Den positiva befolkningsutvecklingen i Halland fortsatte även under 2019.
Antalet invånare i länet ökademed 4 496 personer
Andel 65 år och äldre av befolkningen i Halland har ökat
Vi borde därför kunna öka antalet medlemmar i våra föreningar, men beroende på Covid-19 pandemin under 2020 har medlemsantalet sjunkit i hela landet liksom i Hallandsdistriktet.
Målsättningen bör vara att öka medlemstalet igen i Hallandsdistriktet.
Rekrytering av nya medlemmar bör därför ges en högre prioritet.

Vid marknadsföringen av SPF bör gälla:
syns vi inte, så finns vi inte.

Grunden är medlemsvård – ta väl hand om de medlemmar som redan finns, de är de bästa marknadsförarna!
Mun till mun metoden kan vara den allra främsta metoden, mellan medlemmar och presumtiva medlemmar.
Vi bör även ha en positiv media strategi och bjuda in
media till vår verksamhet.
Även annonser i tidningar och Facebook kan utnyttjas, liksom deltagande i lokal radio/TV.
Vi bör publicera artiklar med foto från våra möten och
aktiviteter på hemsidor, sociala medier, tidningar mm.
När det anordnas större event och vi kan vara med,
bör vi då erbjuda besökarna medlemskap i SPF.
Rekrytering vid köpcentra motsvarande kan utnyttjas – speciellt de dagar som det är rabatter eller annan
publikdragande verksamhet.
Varje förening kan anskaffa Roll-ups, som bör används så ofta det går.
Rekryteringen bör följas upp med inbjudan till informationsmöte och bland annat informera om våra
medlemsförmåner och verksamhet.
Fortsatta rekryteringstävlingar bland distriktets föreningar samt informera föreningarna kvartalsvis om
medlemsstatistik.
Distriktet fortsätter att ge föreningarna 50 kr/deltagare vid inbjudningsmöten för tilltänkta medlemmar samt 50 kr/deltagare vid uppföljningsmöten för de som blivit medlemmar.
Varje förening bör ha en rekryteringsansvarig (tillika befattning) som bör ingå i föreningens styrelse.
De nyrekryterade medlemmarna ska tidigt få information om våra aktiviteter och vad de kan bidra med i föreningen samt ges möjlighet att tidigt var med i våra verksamheter.
Ett sätt är att ringa upp alla nya medlemmar och hälsa dem välkomna samt informera om föreningen, besvara ev. frågor med mera.
För att öka förmågan att behålla redan tidigare medlemmar bör föreningarna målmedvetet arbeta vidare med
ökat och intressant aktivitetsutbud, som attraherar olika målgrupper – gammal som ung.
Rekrytering till funktionär i styrelse och kursledare motsvarande, är också viktig, för utan dessa
personer har vi inte längre några föreningar.
I Kommunala Pensionärsrådet (KPR) har SPF möjlighet att påverka alla frågor som berör seniorer inte enbart
vård och omsorg.
Vi är unika som är representerade i kommunen, större engagemang, ger genomslag i media.
Denna policy bör göras känd bland medlemmarna - vi måste alla hjälpas åt i rekryteringsarbetet.

Läs Policy som pdf

Publicerades: 09 november 2020 Uppdaterades: 09 november 2020