Digital Distriktsstämma 2020

  • 07 juli 2020

SPF Seniorerna Hallandsdistrikt höll digital årsstämma onsdagen den 19 augusti 2020 med start kl. 09.00.

  • Bild: Lars Björk

För första gången var det digital årsstämma med alla SPF föreningar i Halland.

Stämman inleddes av vår distriktsordförande Åke Persson.
Nästa punkt på dagordningen var Parentation med tyst minut.
Förhandlingarna på stämman leddes på ett utmäkt sätt av presidium:
Ordf. Göran Karlsson
Vice ordf. Kerstin Karlsson
Sekr. Ingemar Nordieng
Vice sekr. Ulla Rickardsson

En viktig punkt på dagordningen var tävlingen för medlemsvärvning!
Första pris i medlemsvärning
Störere förening: SPF Seniorerna Snöstorp
Medelstor förening: SPF Seniorerna Gällared-Ullared
Mindreförening: SPF Seniorerna Hishult

Distitsstämman avslutas!
Protokoll kommer!

 

 

Här kan du ladda ner handlingar till stämman!

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 har stämman flyttats från april
till augusti med förhoppningen att kunna hålla en normal stämma. När nu detta
omöjliggörs har förbundet rekommenderat oss att genomföra stämman digitalt och
för att klara detta tekniskt med reducerat antal ombud. Varje förening representeras
av en person med det antal röster som föreningen har ombud enligt förra årets
stämmobeslut. Föreningarna har att besluta om vem som representerar och anmäla
detta till distriktet helst via E-post info@halland.se. Denna person kommer att erhålla en länk för att logga in på stämman. Vi kommer att öppna stämman för test av
funktionen vid några tillfällen innan.
Tryckta handlingar kommer att utsändas till samtliga ombud under v. 29

PROGRAM
08.30 Inloggning och ombudsanmälan.
09.00 Inledning av distriktsordföranden Åke Persson
Parentation
Sedvanliga årsstämmoförhandlingar
Prisutdelningar, avtackningar
Distriktsstämman avslutas

På distriktsstyrelsens vägnar
Åke Persson
Distriktsordförande

Publicerades: 07 juli 2020 Uppdaterades: 21 augusti 2020