SV Stipendium

  • 18 april 2019

Studieförbundet Vuxenskolan Halland delar varje år ut ett stipendium till den hallandsförening i SPF seniorerna som har gjort utmärkande folkbildningsinsatser under året. På SPF seniorerna Hallands distriktsstämma 2019 tilldelades årets stipendium SPFSeniorerna Långaryd Landeryd.

Med på bilden!
fr.v Marie Bengtsson SV, Britt-Marie Holmberg, Roland Högberg , Lennart Olsson, Ebba Antonsson, Kristina Svahn SV

Publicerades: 18 april 2019 Uppdaterades: 24 april 2019