Inbjudan från Samrådsgruppen

Uppdaterades: 23 januari 2020

Föredrag i Lagagården 23 mars kl. 13:00

Resa till Ungern
Temalunch om Ungern med föreläsning, musikunderhållning och en gastronomisk upplevelse. Föreläsningen hålls av Gabor Kapetz upplevelse, reseledare som är uppväxt i Budapest. Gabor berättar kort om Ungerns historia, samt om Ungern som turistland. Han har med sig en pianist som spelar både operett, svenska visor och klassisk musik.Temalunchen tar två timmar. 
Anmälan till Bodil 070-224 34 75 eller Helene 070-756 16 03 senast den 1 mars.

Publicerades: 15 januari 2020 Uppdaterades: 23 januari 2020