Kallelse till årsmöte 22 feb kl. 13.30.

Vi hälsar alla medlemmar i SPF Seniorerna Sydhalland välkomna till årsmötet 2023 som äger rum i Våxtorps bygdegård.

Christer Hjalmarsson underhåller med dragspelsmusik och sjunger skånska låtar och visar samtidigt trevliga bilder från Skåne.

Vi bjuder på kaffe med dopp. Ingen anmälan.

Motioner lämnas till styrelsen senast 24 januari 2023.

Dagordning årsmöte 2023.pdf

Verksamhetsberättelse 2022 undertecknad.pdf

Balans- och resultaträkning 2022.pdf

Revisionsberättelse 2022 undertecknad.pdf

Årsprogram 2023 del 1.pdf

Årsprogram 2023 del 2.pdf

Budget 2023.pdf

Valberedningens förslag kommer att registreras här senast 8 februari 2023.