Måndagen den 7 februari

FRAMFLYTTAT ÅRSMÖTE! Föreningens årsmöte var planerat att hållas måndagen den 7 februari. Men med anledning av det höga smittläget just nu kommer årsmötet att flyttas fram till senare i vår. Det innebär alltså att det inte blir någon samling den 7 februari.Vi planerar att ha vårt årsmöte i anslutning till något av månadsmötena under senvåren. Vi återkommer med besked när detta kan ske.

FRAMFLYTTAT ÅRSMÖTE!
Föreningens årsmöte var planerat att hållas måndagen den 7 februari. Men med anledning av det höga smittläget just nu kommer årsmötet att flyttas fram till senare i vår. Det innebär alltså att det inte blir någon samling den 7 februari.
Vi planerar att ha vårt årsmöte i anslutning till något av månadsmötena under senvåren. Vi återkommer med besked när detta kan ske.

Årsmötet är föreningens högsta organ. Agendan kommer att finns på hemsidan samt hos vår sekreterare senast en vecka före årsmötet. Motioner kan väckas av medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Styrelsen