Information från RPR-KPR-grupp den 14 mars 2022

Kommunala pensionärsrådet (KPR) och regionala pensionärsrådet (RPR) beslutade under pandemin att skicka en skrivelse till kommunstyrelserna i Hallands kommuner och till Region Halland. Skrivelsen gjordes mot bakgrund av att ovaccinerad personal i vård och omsorg arbetade med sköra, äldre människor under covid 19-pandemin. Skrivelsen skickades i december 2021.

Samtliga halländska kommuner har besvarat skrivelsen. Endast Hylte kommun krävde vaccinerad personal inom vård och omsorg. Övriga kommuner hänvisade till Socialstyrelsens regler. Förvaltningsdomstolen har meddelat att kommunerna har rätt att ställa krav på sin personal!
Skrivelsen är fortfarande aktuell och vid ökning av covidsmitta kommer gruppen att återuppta sina krav.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en fjärde dos vaccin till dig som är 65 år eller äldre, har hemtjänst eller hemsjukvård eller bor på särskilt boende för äldre (SÄBO).

                                                              ----------------
Det är nu möjligt att boka tid för en fjärde dos via 1177.se/halland. I Halmstad kan du vaccinera dig på Capio vårdcentral, vårdcentralen Andersberg, vårdcentralen Oskarström och vaccinationscentralen Halmstad, Arenan.

Om du vill vaccinera dig mot lunginflammation och bältros så vänder du dig till din vårdcentral för ytterligare information.