Så blev årsmötet den 15 februari

SPF Seniorerna Söndrumsvännerna har haft årsmöte 2021-02-15. P.g.a. den pågående pandemin genomfördes årsmötet dels digitalt via Skype, dels i Söndrums Folkets Hus, där presidiet, 8 personer, befann sig.

 • Söndrumsvännernas ordförande Erik Jansson och årsmötesordförande Lennart Jonsson
 • Högst 8 personer fick samlas i Söndrums folkets hus
 • Efter inledande problem med bild och ljud fungerade det sedan utmärkt under årsmötet
 • Arne Karlsson närmast kameran antecknar flitigt
 • Kerstin Uhrberg Johansson var tillförordnad sekreterare under årsmöte
 • Erik Jansson, Lennart Jonsson och Lillemor Permander
 • Erik Jansson tackade de avgående styrelseledamöterna Ann-Cathrine Svensson och Lars Björk
 • Söndrumsvännernas ordförande Erik Jansson och årsmötesordförande Lennart Jonsson
 • Högst 8 personer fick samlas i Söndrums folkets hus
 • Efter inledande problem med bild och ljud fungerade det sedan utmärkt under årsmötet
 • Arne Karlsson närmast kameran antecknar flitigt
 • Kerstin Uhrberg Johansson var tillförordnad sekreterare under årsmöte
 • Erik Jansson, Lennart Jonsson och Lillemor Permander
 • Erik Jansson tackade de avgående styrelseledamöterna Ann-Cathrine Svensson och Lars Björk

Föreningens ordförande Erik Jansson hälsade 25 medlemmar, inklusive presidiet välkomna till detta annorlunda årsmöte. Därefter följde parentation, vi tände ett ljus till våra bortgångna medlemmars minne och Erik läste dikten "En gång blir allting stilla" av Pär Lagerkvist.

De sedvanliga årsmöteshandlingarna leddes av Lennart Jonsson. Verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen, revisionsberättelsen och övriga årsmöteshandlingar behandlades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Till ordförande på ett år omvaldes Erik Jansson och övriga styrelseledamöter och revisorer valdes enligt valberedningens förslag. Lillemor Permander och Irene Godin invaldes i styrelsen på två år.
Hela nya styrelsen finner Du här

Lennart Jonsson framförde medlemmarnas tack till styrelsen för sitt arbete under året.

Erik Jansson tackade de avgående styrelseledamöterna Lars Björk, Ann-Cathrine Svensson och Eva Molin för sitt gedigna arbete under de gångna åren, samt valberedningen, Barbro Cotte, Birgitta Theander och Catharina Wåhlbrink, för allt sitt arbete.

Till sist avslutade Erik årsmötet och tackade alla för deltagandet och överlämnade en blomma till Lennart Jonsson för väl utfört arbete som årsmötesordförande.
Text: Kerstin Uhrberg Johansson, Foto: Lars Björk