Aktiviteter Hälsa

Våra uteaktiviteter är viktiga för hälsan. De är möjliga att genomföra även i Corona-tider. Kom med Du också!

  • Motion för hälsan

Boulen börjar tisdagen den 20/4 kl 09:30 i Stenhuggeriet, kontakt Bojan Tollebäck tel 070 5984310 eller Torbjörn Axelsson tel 070 6307644.

Minigolf på Japans golfbana, Östra Stranden, onsdagar med start 21/4 kl 14:00, kontakt Arne Karlsson 035-129207.

Promenaderna utgår från Tempo Bäckagård onsdagar kl 10:00, kontakt Bodil Garmer 076 3239636 eller Lisbeth Henriksson 070 3005972.

Brevlådorna är klara att besöka av cyklande eller gående fr o m 29/4. Finns vid korsningen Mjällby/Fammarp, i Tylösand vid korsningen Jägmästarvägen/Rådjursvägen nära golfklubben, vid infarten till Ringenäs GK och vid Reningsverket Prins Bertils Stig.