Extra årsmöte den 12 september

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för år 2021 i vår förening ska sänkas med 50 kr beroende på inställda aktiviteter, månadsmöten mm under 2020. Medlemsavgiften för 2021 blir därigenom 250 kr sammantaget till förbundet, distriktet och lokala föreningen.

Kallelse till extra årsmöte sker härmed för beslut om den ändrade
årsavgiften för 2021.


Mötet arrangeras digitalt den 12 september kl 14.00. Vi återkommer under
närmaste tiden på vår hemsida med detaljer om hur anslutning till mötet sker
genom dator eller mobiltelefon.

Mötet kommer att ske på distans och genomföras genom att Du hemifrån
via din dator kan deltaga på extra årsmötet.

Om du har frågor eller synpunkter på styrelsens förslag är du välkommen
att redan nu kontakta undertecknad.

Erik Jansson
Ordförande mobil och SMS 0730 219096.
E-post: erikjansson888@gmail.com