Vårdcentralsutredningen

Bättre primärvård för alla seniorer

Hur väl fungerar regionens 45 Vårdcentraler för oss seniorer?

Den här rapporten redovisar resultatet från en undersökning av Vårdcentraler i Halland 2019-2020.

Här kan Du läsa Vårdcentralsutredningen