Nytt från distriktet - brev från distriktsordförande Åke Persson!

Ja nu börjar det bli kallt på nätterna och i våra föreningar pågår aktiviteter för fullt. Det går rasande fort till årsslut och dags att fundera på nästa år.

  • Åke Persson distriktsordförande i Halland
  • På bilden ser vi från vänster: Åke Persson, Carl Eriksson, Ulla Rickardsson, Lars Björk, Rita Ewesson, Ingemar Nordieng, Lisbet Landin-Svensson, Lennart Persson, Lennart Olsson, Sten Kristoffersson, Roland Högberg
  • Åke Persson distriktsordförande i Halland
  • På bilden ser vi från vänster: Åke Persson, Carl Eriksson, Ulla Rickardsson, Lars Björk, Rita Ewesson, Ingemar Nordieng, Lisbet Landin-Svensson, Lennart Persson, Lennart Olsson, Sten Kristoffersson, Roland Högberg

Hösten
I god tid inför årsmötena jobbar föreningarnas valberedningar.
Om det uppstår bekymmer med rekrytering när det gäller kassörer och medlemsregisteransvariga har distriktet beslutat hjälpa till.

Stöd för mindre föreningar
Medlemsregisterhantering.
På senaste styrelsemötet beslutade Distriktsstyrelsen att erbjuda distriktets föreningar att överta registerhanteringen.
Det kan förmodas finnas intresse från en del föreningar att registerhanteringen sker på distriktsnivå. Det skulle också innebära en mera enhetlig hantering och ökad effektivitet samt utgöra incitament för central uppbörd.
Ev. kommer föreningarna att belastas med en mindre kostnad för att registerhanteringen sköts av distriktet.
Ekonomihantering Ibland kan föreningar ha svårt att få någon att ställa upp som kassör och att det kan vara betungande med den ekonomiska hanteringen.
För att avlasta och underlätta kan distriktet överta den ekonomiska hanteringen för föreningen.
Distriktet använder sig av bokföringsprogrammet Visma, som kostar 1 200 kr/år, vilket också kan erbjudas föreningarna.
Viktigt är att se detta som ett erbjudande och att föreningar får höra av sig vid behov. En informationsdag kommer att anordnas kring den ekonomiska hanteringen och bokföringsprogrammet Visma.

Fadderskap
Alla föreningar blir tilldelad en "Fadder" från distriktsstyrelsen.
De kommer att ta kontakt med föreningen för att komma överens om på vilket sätt kontakten skall genomföras.
Roll ups Nya sådana har anskaffats av distriktet och finns för utlåning. Kommer att finnas genom förfrågan till Anita Johansson på vår telefon 079-337 86 20 måndagar och torsdagar 9:00-16:00

Verksamhetsplanering 2020
Distriktet förbereder nu sin verksamhetsplanering för 2020 bl.a. genom att träffa alla distriktsansvariga för rapportering av året som gått och för att förbereda för 2020.
Ni som har idéer till verksamheter och utbildningar inför detta, hör av er till distriktet.

80-årsfirandet
Många har gjort aktiviteter för att uppmärksamma vårt 80årsfirande men det är inte försent att uppmärksamma genom någon sorts firande för att därigenom kunna få delaktighet i de pengar som distriktsstämman beslutade om. Som hjälp i planering och genomförande har förbundet tagit fram lite olika stödmaterial som du finner på Intranätet.

Pensioner
I vårt intranät finns fantastiskt mycket nyttig information. När man letar efter en sak hittar man ofta mycket annat. Ett exempel är information om pensioner som ofta är ett mysterium för blivande pensionärer d.v.s. blivande medlemmar i SPF Seniorerna. Om du hjälper dem med detta blir din förening oftast en medlem rikare. Informationen är i form av ett fyra avsnitt : Pensionsskolan. Länk till detta: https://www.senioren.se/omvarld-ekonomi/pensionsskolan/ pensionsskolan-del-1-pensionen-sa-funkar-den/

Slutligen
Halland är vårt tredje största distrikt i Sverige. Vi har knappt 13.600 medlemmar och är därmed ett av få distrikt som inte minskar. Eftersom det i år varit medlemsrekrytering som tema, är det särskilt glädjande att vi hjälpts åt att åstadkomma detta.
Ett stort tack till alla föreningar och dess aktiva funktionärer. Med önskan om en aktiv skön höst

Er distriktsordförande Åke Persson