Lyckat månadsmöte den 18 november

Erik Jansson hälsade de ca 100 medlemmarna hjärtligt välkomna till november månads möte och berättade att idag firar vi att SPF fyller 80 år. Ulrika Larsson, Akademibok-handeln, Storgatan hälsades hjärtlig välkommen till mötet.

  • Ulrika Larsson
  • Ulrika Larsson

Erik Jansson informerade om dagens program. Jullunchen den 6 december är fullbokad. Han bjöd in till Läs och Res den 21 november kl 14.00 i Seniorcaféet på Bäckagård. Anmälan till Erik Jansson, erja@telia.com eller SMS/telefon 0730 21 90 96. Influensa- vaccineringen börjar den 19 november.

Vad gäller för årsmötet 2020 så ser nuvarande styrelse gärna att det blir två ledamöter till samt en ny kassör, då Leif Nilsson avgår.

Kerstin Uhrberg Johansson informerade om KPR's arbete, såsom digitala lås, Plusbostäder – 1250 bostäder skall byggas under 5 år. De kommer att byggas av privata byggare. En välbesökt invånardialog har ägt rum på Alla hjärtans hus,
då bl a ofrivillig ensamhet diskuterades.

Erik Jansson gjorde en intressant historisk presentation om SPF under 80 år.
Därefter följde ett fyrfaldigt leve för jubilaren, där även "Ja må det leva"
framfördes under ledning av ordföranden.

Efter all information smakade det gott med kaffe och en god födelsedagstårta.

Ulrika Larsson var dagens stora dragplåster. Hon presenterade en mängd böcker med stort engagemang och inlevelse. Hon började med en julkalender
för vuxna, som bestod av 24 små noveller av kända författare – en bok för varje
dag fram till julafton. Därefter följde lättsamma romaner, spännande romaner, biografi, barnbok, sporthändelser och svenska hjältinnor.

Dagens lotteri bestod av alla härliga böcker, som Ulrika hade berättat om.

Ordföranden avslutade mötet och hälsade alla välkomna den 16 december,
då vi firar Lucia.
Text: Lena Wilde