Invånardialog – ofrivillig ensamhet hos äldre

Ett arrangemang av Halmstad kommun: Ensamhet börjar alltmer uppmärksammas som ett folkhälsoproblem. Det är inga problem om det är självvalt, men den ofrivilliga ensamheten är problematisk och kan ge både fysiska och psykiska sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och demens. Hur kan vi förebygga ofrivillig ensamhet hos äldre? Under tre dialoger i november vill vi höra vad du har för tankar kring ämnet. Välkommen

Välj den dag och plats som passar dig bäst. Tid kl. 15.30–18.30

• torsdag den 7 november – Alla hjärtans hus, Kyrkog. 1
• torsdag den 14 november – Harplinge äldreboende
• torsdag den 21 november – Oskarströms äldreboende

Alla är välkomna till dialogerna, men föranmälan krävs. Vi diskuterar i mindre grupper utifrån givna frågeställningar. Under kvällen ges också kunskap om ämnet samt ett gott exempel från Ängelholms kommun om hur de har arbetat för att för att förebygga ofrivillig ensamhet hos äldre. Vi bjuder på fika!

Resultatet av dialogerna kommer att användas som underlag för framtida politiska beslut.

Anmälan

Anmälan 7 november Alla hjärtans hus

Anmälan 14 november Harplinge äldreboende

Anmälan 21 november Oskarströms äldreboende

Anmäl dig senast 31 oktober. Det går också bra att ringa 035-13 70 00 eller e-post
till direkt@halmstad.se.