Funktionärsutbildning vid Katrinebergs Folkhögskola den 19 mars

Från SPF Söndrumsvännerna deltog Eva Molin och Lars Björk. Inledningsvis samlades alla i aulan, det var cirka nya 50 funktionärer från SPF föreningar från hela Halland

  • Ordförandegruppen under ledning av Rolf-Arne Ullaeus från Åsa

Vi delades upp i olika studiegrupper exempelvis sekreterare, kassör, ordförande mfl.
Som stöd för utbildning utdelades en handbok för respektive befattning i styrelsen.
Utbildningen leddes på ett bra sätt av rutinerade studieledare, flera från distriksstyrelsen i Halland.