Lyckat årsmöte

  • 21 februari 2019

SPF Söndrumsvännerna har haft årsmöte 2019-02-18 i Staffanssalen. Föreningens ordförande Erik Jansson hälsade ca 100 medlemmar välkomna, därefter följde parentation.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Lennart Almqvist. Erik Jansson omvaldes till ordförande. Omval av ledamöter: Lars Björk, Ann-Cathrine Svensson, Arne Karlsson, Leif Nilsson och Kerstin Uhrberg Johansson.

Till ny revisor valdes Lennart Jonsson samt omval av Berit Axelsson och Margreth Klang. Nyval av Eva Molin. Valberedningen: nyval Barbro Cotte samt omval Britt Johansson.

Efter årsmötets avslut förrättades avtackning av avgående ledamöter: Jan-Erik Hansson, Lars Balkö, Gunn Lindell och Jan Johansson.

Manskörskvartetten underhöll med härlig musik och berättelser runt sångerna med mottot flickan, flaskan och våren.
Text: Lena Wilde
Film: Erik Jansson

Publicerades: 21 februari 2019 Uppdaterades: 21 februari 2019