Distriktsstämman drog mycket folk

191 funktionärer varav 149 ombud hade förväntansfullt samlats vid Katrinebergs Folkhögskola onsdagen den 3 april.

 • 191 funktionärer på plats
 • Christina Rogestam
 • Ordförande Åke Persson & presidiet
 • Välfylld lokal
 • "Årets förening" utsedd av Vuxenskolan
 • Bästa föreningar att rekrytera
 • Bästa rekryterare
 • Distriktsstyrelsen 2019. Foto: Erik Jansson
 • 191 funktionärer på plats
 • Christina Rogestam
 • Ordförande Åke Persson & presidiet
 • Välfylld lokal
 • "Årets förening" utsedd av Vuxenskolan
 • Bästa föreningar att rekrytera
 • Bästa rekryterare
 • Distriktsstyrelsen 2019. Foto: Erik Jansson

Distriktsordförande Åke Persson hälsade alla hjärtligt välkomna och kunde konstatera att det gångna året 2018 hade varit ett mycket framgångsrikt år.

Förre förbundsordförande Christina Rogestam inledningstalade om EU och hur frågor rörande äldres villkor behandlas inom EU. Christina Rogestmam påminde även om vikten av att rösta i EU valet söndagen den 26 maj.

Presidiet med ordförande Göran Karlsson intog därefter scenen och ledde förhandlingarna på ett professionellt sätt och dessutom snabbt. Distriktsstyrelsen fick ansvarsfrihet och därefter omvaldes flera i distriktsstyrelsen. Tre nya ledamöter valdes in i distriktsstyrelsen, nämligen Ingemar Nordieng Kungsbacka, Lennart Olsson Hylte och Lars Björk Halmstad.

Även valberedningen omvaldes, dock avgick en person och Bo Slättsjö invaldes.
Efter lunchen fortsatte stämman med ceremoniell verksamhet och flera avgående personer avtackades samt att Vuxenskolan utsåg "Årets förening" och  distrikts-styrelsen delade ut diplom till de bästa föreningarna att rekrytera nya medlemmar under 2018.
Text & foto: Lars Björk