Årsavgift 2018

Årsavgift 2018, som är 250:-, skall INTE inbetalas till vårt postgiro 178817-3. SPF Seniorerna centralt, kommer att skicka inbetalningskort för 2018 till alla medlemmarna. OBS! Vårt postgiro178817-3 kommer att avslutas inom kort.