Månadsmötet den 18 december

Cirka 150 medlemmar deltog på månadsmötet. Efter föreningsinformation kom Lucia tåget med elever från 4 klass, som sjöng vackra julsånger. Därefter var det fika med jazz underhållning. Vi avslutade med lotteri.

  • Många kom till månadsmötet
  • Många kom till månadsmötet

MÅNADSMÖTE 2017-12-18
Protokoll fört vid månadsmöte med medlemmarna i SPF Seniorerna Söndrumsvännerna 2017-12-18 i Staffanssalen

§ 1 Mötets öppnande
Lars Balkö hälsade cirka 150 medlemmar välkomna och förklarade mötet för öppnat. Ett särskilt välkommen riktades till nya, närvarande medlemmar.

§ 2 Fastställande av föredragningslista
Godkändes.

§ 3 Rapporter och Information
Lars Balkö rapporterade att föreningen fått 12 nya medlemmar. Han informerade även att det under våren skall hållas ytterligare en s.k. politikerutfrågning i stadsbiblioteket. Erik Jansson informerade om valberedningens förberedelser inför årsmötet. Bifogas som bilagor till detta protokoll. Britt Johansson rapporterade från jullunchen på Restaurang Tylöhus och informerade om teaterresan den 8 april 2018 till Helsingborg, Figaros Bröllop samt resan till Barcelona den 23-27 april. Arne Karlsson informerade om att aktiviteten "Musik-Quiz" inte kommer att starta upp under 2018 p.g.a. för få deltagare under hösten.

§ 4 Pågående verksamhet
Arne Karlsson och Erik Jansson informerade om vårens aktiviteter och studieverksamheter, även nytillkomna som t.ex. ny kurs i matlagning, ny bokcirkel, ny berättarcirkel samt läs och res – till Blekinge. Arne och Erik tackade alla ledare och medhjälpare och delade ut en liten julgåva.

§ 5 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

§ 6 Mötets avslutande
Lars Balkö avslutade mötet och tackade alla för deltagandet.

§ 7 Lucia
Elever från Hovgårdsskolan i Söndrum lussade för oss och framförde en uppskattad luciatablå.

§ 8 Trevlig samvaro och underhållning
Efter kaffe med lussekatt och pepparkaka var det dags för dagens trevliga musikunderhållning; 5 glada gentlemen från Jazz Hallandia som sjöng och spelade "gamla godingar". Eftermiddagen avslutades med vin- och glögglotteri.

Ordföranden avslutade dagens möte och hälsade alla välkomna till nästa månadsmöte den 15 januari 2018 och önskade alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Halmstad 2017-12-18
Vid pennan:                                                     Justeras:

Kerstin Uhrberg Johansson                             Lars Balkö