Årsmötet 2017

Ett stort antal medlemmar deltog på årsmötet den 20 februari

 • Stort antal medlmmar deltog
 • Jan Erik Hansson hedersmedlem!
 • Nöjda medlemmar
 • Förtroendemän/kvinnor avtackas
 • Håkan hjälper Trio Karavan med mikrofon
 • Kaffe och semla smakade gott
 • Stort antal medlmmar deltog
 • Jan Erik Hansson hedersmedlem!
 • Nöjda medlemmar
 • Förtroendemän/kvinnor avtackas
 • Håkan hjälper Trio Karavan med mikrofon
 • Kaffe och semla smakade gott

Årsmötet beslöt att välja Lennart Almqvist till ordförande att leda årsmötets-förhandlingarna. Valberedningens förslag antogs av årsmötet. Per Olin valdes till kassör och Ann-Cathrine Svensson valdes till medlemssekreterare. Styrelsen lämnade föreningsinformation. Jan Erik Hansson utnämndes till hedersmedlem samt avgående förtroendemän avtackades med var sin vacker blombukett.
Därefter serverades kaffe och god semla. Trio Karavan underhöll med musikpärlor från förr.