Våren

Uppdaterades: 19 december 2018

Studieprogram våren 2019 - Studier, tematräffar, resor och utflykter:

Vinkunskap
"Udda vingruppen" – Målet är att känna igen de vanligaste vinsorterna och att veta hur de tillverkas. Bra förberedelse om man vill göra en vinresa. Start: 29 januari, varannan tisdag, ojämna veckor, kl 14.30-16.30 på Hertz Minne.
Ledare: Jan Ekdahl, tel. 0705 248 003.

Träffpunkt Skapa Fritt:
En cirkel för hobbyverksamhet med färg, sax, tyg och garn. Stimulerar skaparlust i trevlig gemenskap. Skapa egna collage som fina presenter. Start: 10 januari, torsdagar kl 13.30-16.00, Pålsbo Servicehus. Ledare: Christina Aderheim,
tel. 0731 409 292

Familjejuridik:
Vi studerar hur vi upprättar framtidsfullmakt, hur man ärver och ordnar med testamente. Hur man skriver sina ansökningar och kontrakt på ett säkert sätt. Medverkan av Familjens Jurist. Start: torsdag 21 mars, kl 14.00-16.15 i Stora salen, Bäckagård. Anmälan till: Erik Jansson, 0730 219 096, e-post: erja@telia.com

Hälsa och läkedom:
Caprin (prostataföreningen) informerar om operations- och vårdmöjligheter, torsdag 7 februari, kl 14.00-16.15 i Stora salen, Bäckagårds Sjukhem

Skriv om Ditt liv:
Hur ska vi berätta om upplevelser, som är viktiga att minnas och berätta om?
Vi samlas i en skrivarkurs för att pröva på och starta upp. Start: torsdag 24 januari,
kl 14.00-16.15, Stora salen, Bäckagårds Sjukhem.
Anmälan till: Inga-Lena Jansson, 0703 091977

Läs och Res: Vart skall resan gå?
Fyra träffar under våren. Planerar för resa till Bohuslän i augusti.
Start: torsdag 21 februari, kl 14.00-16.00, Stora salen, Bäckagårds Sjukhem. Anmälan till: Erik Jansson, tel. 0730 219 096, e-post: erja@telia.com

Resor: (Information kommer så snart vi fått datum bekräftat!)
Krakow – flygresa 4 dagar under hösten,
Ebbamåla Bruk med Laxens Hus,
Österlen – tvådagars,
Bohuslän 4-dagars i augusti
Korta resor: Huseby,
Varbergs Fästning - föredrag om "Knappen",
Vargaslätten,
Halkbanan,
Harplinge kyrkogård,
Hems Renhållning,
Stena Recycling,

Publicerades: 19 december 2018 Uppdaterades: 19 december 2018