KONST & VIN

Udda veckors vingrupp har haft en ”extralektion” på temat ”Konst & Vin” den 22 oktober 2017.

 • Mingel
 • Fortsatt mingel
 • Ing-Marie förbereder sig
 • Buffén
 • Vinerna som vi drack till
 • Samtalen var givande
 • Mätta på kunskap
 • och belåtna med lektionen
 • Mingel
 • Fortsatt mingel
 • Ing-Marie förbereder sig
 • Buffén
 • Vinerna som vi drack till
 • Samtalen var givande
 • Mätta på kunskap
 • och belåtna med lektionen

Vi var på "Galleri Skoglund" söndagen den 22 oktober. Först var det mingelvin (C. Gynning) och betraktande av Gustaf Skoglunds konst.

Föredragningen började med att se två filmer om Gustaf, och sedan berättade Ing-Marie Skoglund om Gustaf, hans konst och deras liv och leverne.

Efter detta hade Jan Ekdahl ett kåseri om sex olika vinetiketter, med konst-(-l-iga-) motiv. Han berättade om utländska och svenska konstnärer utifrån vinetiketterna.
De utländska var allt ifrån van Gogh till Charles Roka, (han med "Zigenarflickan") och de svenska bland andra Carolina Gynning, Exet, Reutersvärd x 2, Felix Hatz, Carolina Falkholt, Elina Metzo, hela Halmstadgruppen och deras "Söndrums-koloni".

Till den smakrika buffén, som Ingrid Ekdahl satt samman, serverades 4 viner med etiketter som varit omtalade av Jan. Dessa viner var från Italien, Portugal, Spanien och Libanon.

Det var under måltiden mycket samtal om vad som sagts av de båda föredragshållarna. Allt från Gynnings mousserande mingelvin, till Bastaliden, Bastaskär, Furet och Danmark, (dvs. delar av gamla Söndrum) och givetvis om Gustafs konst.

Under "Kaffe o Kaka" fortsatte man att byta erfarenheter om gamla tider i Söndrum och om nya vinbekanta. Efter ca 5 timmar började deltagarna ge sig av hemåt i den regniga Söndrums-kvällen. Enligt samstämmiga uppgifter: Fyllda med ny kunskap.

Jan Ekdahl
Kursansvarig
"Udda Vingruppen"