Besök optisk sophantering

Onsdagen den 30 oktober samlades cirka 25 Söndrumsvänner vid Hem´s optiska sopsortering. En anläggning vid Kristinehed, som togs i bruk 2017. Vår guide Åsa Montan från HEM redogjorde för anläggningen, hur gröna påsarna skall användas mm.

  • Samling vid ingången kl 13.00. Guiden Åsa Montan inleder guidning
  • Besöksrummet inne i anläggning
  • Intresserade åskådare
  • Sopsortering Foto från Hallandsposten av Johan Persson
  • Samling vid ingången kl 13.00. Guiden Åsa Montan inleder guidning
  • Besöksrummet inne i anläggning
  • Intresserade åskådare
  • Sopsortering Foto från Hallandsposten av Johan Persson

Många var frågorna till Åsa under tiden vi bjöds på kaffe. Glädjande var att soporna från Söndrum oftast var sorterade på ett bra sätt i de gröna påsarna, tyckte Åsa.

Hur sorterar man?
- Allt matavfall skall sorteras i gröna påsarna och det är viktigt att inte förpackningarna följer med. Det är som en kompost helt enkelt. Sedan knyter man ihop påsen och slänger den i samma sopkärl/container som alla andra sopor.
Du skall inte lägga vanliga sopor i den gröna påsen.

Vad händer sedan?
- Soporna hämtas till optiska sorteringsanläggningen vid Kristinehed, där de sorteras längs ett löpande band av optiska kameror som läser av den gröna färgen. Sedan töms de gröna påsarna. Avfallet i dem kan bli till biogas eller biogödsel.

Varför gör ni det här?
- Det är ett regeringsbeslut som säger att alla kommuner ska göra detta
Text & foto: Lars Björk