Våren

Uppdaterades: 02 april 2020

Alla månadsträffar äger rum kl 14.00 – 16.00 i Söndrums Folkets hus. Telefonnummer för anmälan till träffarna annonseras i HP under Föreningsaktuellt onsdagar och fredagar före månadsmötet. Respektera att föranmälan till deltagande är bindande och alltid måste göras och endast på angivna datum och endast mellan kl 09.00 och 12.00!

  • Foto från månadsmötet den 17 december
Publicerades: 14 december 2016 Uppdaterades: 02 april 2020