Funktionärer 2023

Marianne Ahlgren
Resor

Sten Kristofersson
Revisor

Astrid Igeltun
Revisor

Alf Thorson
Revisorsuppleanter

Astrid Reich Luciani
Revisorsuppleanter

Gösta Bender
Valberedning ordförande

Ann-Marie Nyström
Valberedning, folkhälsoansvarig

Margareta Jivebo
Valberedning

Eva Börjesson
Ombud i Kommunala Pensionärsrådet, suppleant i styrelsen

Lennart Wilhelmsson
Ombud i Regionala Pensionärsrådet, styrelseledamot och kassör

Lars Björk
Digitaliseringsombud, webbansvarig, styrelseledamot

Harald Sjögren
Medlemsregistret CU