Covid-19

Merparten av coronarestriktionerna tas bort från och med onsdag den 9 februari.  Alla som har vaccinerat sig kan se fram emot att samhället öppnar upp igen, sa socialminister Lena Hallengren, på regeringens pressträff den 3 februari. Folkhälsomyndigheten förklarade också att man inte längre värderar covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom.

Krisinformation.se (uppdaterad den 3 feb 2022)
Klicka här

Folkhälsomyndigheten Sverige (uppdaterad den 3 feb 2022)
Information klicka här

Vad är vaccinationsbevis och hur får man tag i det?
Du som är vaccinerad mot covid-19 och har e-legitimation kan beställa ett vaccinationsbevis på www.covidbevis.se. Beviset kan laddas ned till din smarta
mobil eller skrivas ut på papper.

Om du saknar e-legitimation tar det lite längre tid att beställa ett vaccinationsbevis eftersom du behöver beställa det via en blankett och sen får du beviset postat till dig.
Läs mer om Covidbevis hos E-hälsomyndigheten:
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis

Blankett om man saknar e-legitimation:
Klicka här