Så blev medlemsträffen den 12 mars

Nästan 100 medlemmar var samlade i Folkets Hus.
Inledningsvis informerade vår nye ordförande Olof Sandell om dagens program och vår nya kassör Ulla Karlsdotter presenterades.

Marianne påminde om informationsmötet den 14 mars kl 17.00 på Ljuspunkten, som även är till för nya SPF medlemmar. Marianne beskrev kort vårens olika resor och utflykter. Eva Börjesson är vår representant i KPR (Kommunens pensionärs råd). Eva talade om vad som togs upp på förra mötet i februari, bland annat att det pågår ett arbete med frivillig digital kameraövervakning inom hemtjänsten samt  översyn av hur arbetsuppgifter fördelas mellan olika yrkeskategorier.

Tyvärr kunde inte Trafikverkets representant ställa upp och informera om järnvägstunnel (vi planerar ett nytt tillfälle). Istället fick vi köra reservprogrammet som var en Musik-Quiz. När alla svar var rättade fanns "två vinnare", men en skiljefråga fick användas, varvid en segrare kunde utses under applåder från oss övriga.

Efter god fika och trevligt lotteri berättade museipedagog Inger Alebo om den intressanta prästen Gustav Fredrik Hjortberg (född 2/10 1724) med sin barnrika familj. En mycket uppskattad föreläsning av Inger Alebo, som fick kraftiga applåder vid avslutningen.

Nästa medlemsträff är onsdagen den 10 april - välkommen!
Text & foto: Lars Björk