Snackis på Havanna blev lyckad

Många intresserade besökare hade anmält sig till SPF informationsmöte på hotell Havanna den 16 mars kl 15.00 så det blev "lapp på luckan" igen.

  • Fina lokaler
  • Information om SPF resor, program med mera
  • God fika
  • Fina lokaler
  • Information om SPF resor, program med mera
  • God fika

34 personer fick plats även om det blev trångt. Utöver dessa personer var det flera
som anmält sig, men som inte kunde få komma på grund av platsbrist. De som inte
fick plats är särskilt välkomna till vår medlemsträff den 12 april kl 14.00 i Folket Hus.

Vice ordförande Marianne och styrelseledamöter inledde och hälsade alla välkomna samt informerade om våra resor. Lennart informerade om vår förening och SPF i allmänhet.

Yvonne presenterade årets programblad som också delades ut. Ann-Marie hjälpte inledningsvis alla besökare att hittade till tornet längst upp i hotellet, för att därefter
se till att alla fick fika.

Mötet var uppskattat och sex personer ville omedelbart söka medlemskap i SPF Seniorerna Varberg.

Vi frågade besökarna hur de uppmärksammat inbjudan - huvuddelen hade sett annonsen i Varbergs Tidning och cirka 1/3 hade sett annonsen i sociala medier.

Alla tycktes vara nöjda med informationen när de lämnade hotell Havanna och vi hoppas att vi ses snart igen - gärna den 12 april.
Text: Marianne & foto: Yvonne