Kallelse till årsmöte 15 februari

Årsmötet äger rum onsdagen den 15 februari kl 14.00 i Folkets Hus, Magasinsgatan 17 och avser verksamhetsåret 2022. Det kommer att serveras semla på årsmötet.
De personer som har problem med gluten, laktos eller diabetes skall kontakta Folkets Hus på telefon 0340-8009040

  • Gratis entré samt kaffe och semla...
  • Elvis4Ever spelar
  • Gratis entré samt kaffe och semla...
  • Elvis4Ever spelar

Program
-Välkomsthälsning
-Parentation
-Föredragningslista
-Kaffe och semla
-Lotteri
-Elvis4Ever svarar för musikunderhållningen
Fri entré - välkommen!

Här hittar Du årsmöteshandlingarna (inom kort)

Observera att motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 18 januari och då till sekreteraren Pia Lust med e-post pia.lust@ciaoip.se

Föreningen har några vakanta platser och vi önskar din hjälp med att fylla dessa luckor.

Kallelse till årsmötet kommer att annonseras i Varbergs Tidning den 7 februari samt på vår Facebooksida.