Brunnar och ny cykelsträckning

Snart installeras träpanel runt brunnar i Brunnsparken och i norr leds cykelvägen om vid Naturum och det gamla deponiområdet. Mer information från Varbergs kommun kan Du läsa på vår sida under Nyheter.