Medlemsavgift 2022

Snart landar fakturan för ditt medlemskap i brevlådan. Fakturan ska betalas till bankgiro: 505-1743 och pengarna ska vara SPF kansli tillhanda senast den 28 februari. Vi vill påminna om vikten av att ange OCR-numret som står på din faktura när du betalar.

Om ni är flera medlemmar i samma hushåll ska ni göra en inbetalning för var och en och det är viktigt att ni anger det OCR-nummer som gäller för respektive medlem. På så sätt blir varje betalning registrerad på rätt medlem.

Några av alla våra medlemsförmåner hittar du här