Styrelsemötet den 1 februari

Styrelsemötet genomfördes den 1 februari i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler - samtliga styrelsemedlemmar var närvarande liksom valberedningens ordförande Gösta Bender (del av tiden).

  • Från höger ordförande Inger Sörbring, Marianne Ahlgren, Ann-Marie Andersson, Yvonne Dihné, Lennart Wilhelmsson, Pia Lust och Lars Björk
  • Ingrid Sörbring och Gösta Bender
  • Från vänster Pia Lust, Lennart Wilhelmsson och Yvonne Dihné
  • Från höger ordförande Inger Sörbring, Marianne Ahlgren, Ann-Marie Andersson, Yvonne Dihné, Lennart Wilhelmsson, Pia Lust och Lars Björk
  • Ingrid Sörbring och Gösta Bender
  • Från vänster Pia Lust, Lennart Wilhelmsson och Yvonne Dihné

Gösta Bender inledde med att redovisa inför kommande årsmöte, vilka vakanser som finns - nämligen två representanter i valberedningen och en revisorssuppleant.
Om Du är intresserad att hjälpa till i föreningsarbetet kontakta Gösta Bender e-post: goesta43@hotmail.com eller ring vår ordförande Ingrid Sörbring tel 073-062 37 99.

Styrelsen beslöt att genomföra årsmötet den 23 februari kl 14.00 i Folkets hus. Förhoppningsvis har Covid restriktionerna då i huvudsak tagits bort. Vid årsmötet är det gratis entré och det serveras traditionsenligt kaffe & semla. Vår kör kommer att underhålla efter årsmötesförhandlingarna.

Eventuella motioner till årsmötet skickar Du till vår ordförande sorbring@outlook.com senast den 12 februari.

Välkommen till årsmötet den 23 februari kl 14.00.
Text & Foto: Lars Björk