Månadsmötet den 10 november

Det var en medryckande och intressant berättelse om livet och matvanorna under 1600-talet som serverades av museipedagog Inger Alebo från Hallands Kulturhistoriska museum.

 • Ordförande Inger Sörbring hälsade alla välkomna och presenterade dagens gästföreläsare Inger Alebro
 • Intresserade åhörare
 • Museipedagogen Inger Alebro berättar med stor inlevelse om mat- och dryckesvanor under 1600-talet
 • En trevlig eftermiddag i glada medlemmars sällskap
 • Kaffe och kaka smakade gott.
 • Glada miner efter trevligt månadsmöte
 • Ordförande Inger Sörbring hälsade alla välkomna och presenterade dagens gästföreläsare Inger Alebro
 • Intresserade åhörare
 • Museipedagogen Inger Alebro berättar med stor inlevelse om mat- och dryckesvanor under 1600-talet
 • En trevlig eftermiddag i glada medlemmars sällskap
 • Kaffe och kaka smakade gott.
 • Glada miner efter trevligt månadsmöte

Vi fick även provsmaka på kryddad dryck från denna tid. Flera frågor ställdes av medlemmarna och som avslutning blev det rungande applåder.

Kaffe med kaka serverades och därefter informerade Eva Börjesson om Kommunala pensionärsrådet (KPR) verksamhet. Mötet beslöt att vid våra månadsmöten,
fortsätta att kort informera om KPR verksamheten. Ordförande presenterade förslag
till ny styrelseledamot nämligen Yvonne Dihnè - mötet beslöt att hon kunde inväljas.

Ordförande Inger Sörbring avslutade mötet och önskade alla välkomna åter
den 13 december då det blir Lussefirande.