Varbergs tågtunnel - en smygtitt

Årets sista nyhetsbrev bjuder på en smygtitt ner i tunneln och en möjlighet att följa Tomten på besök i projektet - se länkarna nedan.

Smygtitt i tunneln och massor av massor
 
Nu kan du få en smygtitt in i tunneln med vår 360-tur! Projekt Varbergstunneln tuffar på under jul- och nyårsveckorna och i kommunen letar vi plats för bergmassor som sprängs ut från Varbergs inre.
 
Ta en titt i tunneln och "gropen"
Gör ett besök i tunneln och i gropen utanför stationshuset genom att besöka våra 360-turer via mobilen eller datorn!

360-turen i tunneln Länk till annan webbplats.

3D-modell av ”gropen” Länk till annan webbplats.

Du kan också få en inblick i arbetena genom att följa Tomtens besök på Implenias instagram, implenia_varbergstunneln!

Arbeten under jul och nyår
Det kommer att förekomma en del arbeten under de stundande jul- och nyårsveckorna. Grundläggningsjobb sker på vardagar. En del sprängningar i tunnelarbetena kan också förekomma under mellandagarna.

Massor av massor
Byggarbetena i projekt Varbergstunneln skapar mycket massor, som behöver tas omhand. De massor, som inte används i projektet, tar kommunen hand om för att använda i stora projekt som täckningen av Lassabackadeponin och bygget av nya Farehamnen och Västerport. Hittills har mycket överskottsmassor lagts i det som ska bli nya Farehamnen. Nu letar vi mer plats att lagra massor på. Följ arbetet på vår nya sida:

Massor av massor

Lassabackadeponin

Farehamnen