Urval av resor & utflykter

Här är ett urval av kommande resor och utflykter under 2020

Ytterligare resor kan tillkomma. Information lämnas vid medlemsträffarna och på vår hemsida. Anmälan till Marianne Ahlgren 0702-22 52 80 e-post: 08.ahlgren@gmail.com