Vem är han?

Jo, vår kontaktman!

Carl-Lennart Eriksson är från SPF Seniorerna Onsala och är en viktig man (och mycket trevlig också, förresten!), för oss i föreningen. Carl-L. är vår kontaktman i SPF Hallandsdistriktet och är då och då på besök hos oss. Förklädd förståss!

Precis som du, som medlem, vänder dig till oss i Styrelsen, om det är något du undrar eller är irriterad över, så är Carl-L. den person, som vi i Styrelsen i första hand vänder oss till vad gäller frågor och inriktning i vår verksamhet. Han, å sin sida, är vår mellankontakt mellan Hallandsdistriktet och Förbundsstyrelsen högt där uppe i Stockholm.

Förbundet får väldigt mycket frågor från medlemmar i SPF-föreningarna. Frågor som antingen föreningarnas Styrelser eller Distrikt kan svara på, varför det är viktigt att ha denna gång i ordningen. Och det är fritt fram för dig som medlem att kontakta Carl-L. också! Tel. 0733-515 259 eller carlleriksson@telia.com.

Förstår ni vad jag menar? Detta är ingen pekpinne, utan en information. Med ett intimare samarbete med distriktet (Carl-L.) kommer hela verksamheten att fungera ännu bättre.

Arne Edlund.    edlundarne@gmail.com