Från årsmötet 21/2

Det 40e årsmötet i ordningen öppnades av ordföranden Margaretha Persson inför ca 170 deltagare.

Margaretha Persson och Britt-Marie Jonsson höll sedan parentation för 8 medlemmar som avlidit under verksamhetsåret och tände ett ljus för var och en.

Margaretha läste därefter upp en dikt och stämningsfull musik spelades.

Sedan var det dags för dagens underhållning med Nina Widegren och Gunnar Johansson. En duo, som vi haft äran att höra tidigare. Även denna gång gjorde de succé med sina tolkningar av evergreens. Här är några smakprov 

Så var det då dags för dagens huvudnummer: Årsmötet. 

Som mötesordförande valdes Anders Blomqvist och som sektreterare Britt-Marie Jonsson.

Verksamhetsberättelsen framfördes som ett bildspel vilken du kan se här.

Christer Wolrath, framförde i all sin blygsamhet, att kassan egentligen är för stor, men att det ändå kan vara bra att ha för framtida behov.

Vid val av Styrelse blev det inga förändringar av ledamöter sedan tidigare. 

Som ordförande omvaldes Margaretha Persson och till Styrelsen valdes följande: Ewa Palm (1e v.ordf.), Jan Johansson (2e v.ordf.), Christer Wolrath, Christer Karlsson, Lena Bengtsson, Britt-Marie Jonsson, Ingela Skattberg och Lars Movinger. 

Berndt Nilsson framförde till sist en önskan om att information av aktiviteter, nyheter m.m., som rör föreningen, i första hand ska publiceras på vår hemsida.

Därefter var det dags för avtackningar. Vår "nye" ordförande Margaretha Persson tackade Margareta Eriksson som avgående revisorersättare, med blommor. 

Mötesordföranden och sekreteraren tilldelades också varsin flora för ett gott jobb på presidiet.

...innan det var dags för dagens läckra höjdpunkt:

 

Fler bilder ser du här!

Som vanligt, då jag skriver om de olika aktiviteterna vi har i föreningen, så är reportaget högst personligt skrivet av undertecknad. Har jag missat något eller att något blivit fel, så meddela mig gärna.

Arne Edlund       edlundarne@gmail.com