Viktig Trafikinformation

från vårt trafikombud (och NTF)

  • rätt sida?

Då vi inte kan ha våra månadsmöten i vanlig ordning, har vårt Trafikombud Kaj Nilsson bett mig att publicera följande information ang. lite frågeställningar på våra gång- o cykelbanor. Så följande nyhetsbrev har anlänt från NTF med rubriken

Olika fordon, var ska de vara?

Att vi ska gå på trottoar eller gångbana, cykla på cykelbanan och köra bil på vägen vet vi nog alla. Men hur ska samspelet fungera på den gemensamma gång- och cykelbanan? Var ska elsparkcyklarna och de tre- eller fyrhjuliga elskotrarna vara? NTF försöker reda ut begreppen!

På en gemensam gång- och cykelbana ska gångtrafikanten och cyklisten samsas om utrymmet, som ibland kan vara ganska smalt. Då blir samspelet och möjligheten till ögonkontakt extra viktig. Som alltid ska cyklisten hålla till höger. Gångtrafikanten ska, precis som på landsvägen, hålla så långt till vänster som möjligt. På så sätt kan gångtrafikanten och cyklisten lätt få ögonkontakt. Cyklisten lämnar gångtrafikanten plats genom att styra in mot mitten vid mötet.

Elsparkcyklar

 

Elsparkcyklar blir allt vanligare, särskilt i de större städerna. De finns ofta att hyra för en kortare resa och kan vara både praktiska och roliga att köra. Men tänk på att det går minst lika fort som på cykeln, så hjälm rekommenderas. Hjulen är också väldigt små, vilket gör att risken att köra omkull vid en trottoarkant eller mindre hål i vägen är stor.
Elsparkcykeln räknas som en cykel och ska därför i första hand vara på cykelbanan. Om det inte finns någon cykelbana och elsparkcykeln körs i gångfart får den dock vara på trottoaren/gångbanan.
Olyckorna med elsparkcyklar ökar och även om flertalet är singelolyckor (83%), skadas en annan trafikant i 13 procent av fallen – antingen av att man blivit påkörd av en elsparkcyklist eller att en elsparkcykel låg i vägen och därmed orsakade olyckan. Läs mer på vår konsumentupplysning om elsparkcykel.

Tre- och fyrhjulig elscooter

 

Tre- och fyrhjulig elskoter och elrullstol räknas vanligtvis som en cykel. Därför ska den vara utrustad med en effektiv broms och i mörker behöver den ha både lyktor och reflexer.
Men om personen som kör räknas som en fotgängare eller cyklist beror på hur fort man kör. Om elskotern körs i gångfart räknas personen som kör som en fotgängare, går det fortare som cyklist. Det innebär att det är farten som styr var elskotern ska vara – körs den i gångfart ska den vara på gångbanan/trottoaren, går det fortare ska den vara på cykelbanan eller på vägen. Vill du veta mer om elskotrar och elrullstolar? Håll utkik efter den webbutbildning som NTF med medel från Allmänna Arvsfonden tar fram under hösten! Mer information kommer i senare nyhetsbrev.

Hälsningar från Trafikombudet och