Styrelsemöte 31 mars 2020

Gott om utrymme utomhus!

Det positiva denna tisdagsförmiddag var att solen sken från klar himmel. Men det var kallt, bara ett par grader, när vår Styrelse samlades till ett extra styrelsesammanträde med anledning av vad som pågår. Då alla aktiviteter i föreningen har gjort en paus, så måste en del fungera. T.ex. styrelsearbetet, samt en del andra funktioner i föreningen.

Så vad kom fram då?

Jo, att alla aktiviteter, studiecirklar och studiebesök är vilande tills vidare, vilket du kanske inte undgått att märka. Vidare att...

Månadsträffen den 20 april ställs in.

83+ -träffen den 22 april ställs in.

Vårfesten 8 maj ställs in.

Våravslutningen på Ön 25 maj ställs in.

Resan till Polen den 16-19 april ställs in.

Studiebesöket på GeKås den 14 maj ställs in.

Resan till Dalarna den 26-28 maj ställs in.

Däremot avvaktar man beslut med resan Gårdarna runt sjön den 9 juni.

Besked om vad som händer kommer att meddelas i HP, vår hemsida och på Facebook allt eftersom.

Medlemsansvarige Christer Karlsson meddelade att vi är 622 medlemmar i föreningen dags dato. I år har 21 nya medlemmar tillkommit.

Såvida inget extraordinärt inträder, så kommer nästa Styrelsemöte att ske den 20 maj.