Styrelsemöte nr 1

Lite information från senaste Styrelsemötet